ALT AĞ MASKESİ

Ağdaki iki bilgisayarın veya cihazın aynı ağda olduklarını anlamalarını sağlar.

Her IP adresinde iki bölüm vardır. Konak bilgisayarlar hangi bölümün ağ ve hangi bölümün konak bilgisayar olduğunu nasıl anlar?

Bu, alt ağ maskesinin işidir. Bir IP konak bilgisayarı yapılandırıldığında, IP adresiyle birlikte bir de alt ağ maskesi atanır. IP adresi gibi alt ağ maskesi de 32 bit uzunluktadır. Alt ağ maskesi, IP adresinin hangi bölümünün ağ ve hangi bölümünün konak bilgisayar olduğunu belirtir. Alt ağ maskesinin her bir bit’i soldan sağa IP adresinin bit’leriyle karşılaştırılır. Alt ağ maskesindeki 1′ler ağ bölümünü, 0′lar konak bilgisayar bölümünü temsil eder.(255.255.255.0)

Ev ve küçük işletmelerde sıkça görülen alt ağ maskeleri şunlardır: 255.0.0.0 (8 bit), 255.255.0.0 (16 bit) ve 255.255.255.0 (24 bit). 255.255.255.0

*NOT*Konak bilgisayar bir paket gönderdiğinde, paketin alt ağ maskesini kendi IP adresiyle ve hedef IP adresiyle karşılaştırır. Ağ bit’leri eşleşiyorsa, kaynak ve hedef konak bilgisayar aynı ağdadır ve paket yerel olarak teslim edilebilir. Bit’ler aynı değilse, gönderen konak bilgisayar paketi diğer ağa gönderilmesi için yerel yönlendirici ara yüzüne iletir.

NOT: Söz konusu ağda olabilecek konak bilgisayarların sayısını hesaplamak için, 2 sayısının üssü olarak konak bilgisayar bit’lerini alın (2 ^ 8 = 256). Bu sayıdan 2′yi çıkarın (256-2=254). 2 sayısını çıkarmamızın nedeni, IP adresinin konak bilgisayar bölümünde yer alan tüm 1′lerin o ağın yayın adresi olması ve belirli bir konak bilgisayara atanamamasıdır. Konak bilgisayar bölümündeki tüm 0′lar ağ kimliğini belirtir ve bu da belirli bir konak bilgisayara atanamaz.

 

255.0.0.0 è (11111111.00000000.00000000.00000000

255.255.0.0 è (11111111. 11111111.00000000.00000000

255.255.255.0 è (11111111. 11111111. 11111111.00000000

A Sınıfı (1-126)

 

IP adres: 18.26.0.1

Ağ adresi: 18.0.0.0

Alt Ağ maskesi: 255.0.0.0

Broadcast adres: 18.255.255.255

 

 

B Sınıfı (128-191)

 

IP adres: 181.26.0.1

Ağ adresi: 181.26.0.0

Alt Ağ maskesi: 255.255.0.0

Broadcast adres: 181.26.255.255

 

C Sınıfı (192-223)

 

IP adres: 194.26.5.1

Ağ adresi: 194.26.5.0

Alt Ağ maskesi: 255.255.255.0

Broadcast adres: 194.26.5.255

 

 

 

PİNG KOMUTU

 • Ping komutu bir bilgisayara 32 byte’lık bir ICMP paketi gönderir ve sonuçta elde ettiği raporu gösterir.
 • Ping 127.0.0.1

IPCONFİG KOMUTU

 • Tüm ip ile konfigürasyonu (MAC adres vb.) görmek için kullanılır.

–        ipconfig /all ile tüm seçenekler görülebilir.

 

TRACERT KOMUTU

 • Bir adrese giden yolu gösterir.

Microsoft’ta tracert ve ping komutlarının birleşimi olan pathping komutu kullanılabilir.

ARP (Adres Çözümleme Protokolü)

 • IP adreslerini fiziksel adrese dönüştürmek için kullanılır.
 • Bir paketin bir bilgisayardan çıktığında nereye gideceğini IP numarası değil gideceği bilgisayarın fiziksel adresi (MAC) belirler.
 • Bu adreste paketin gideceği ip numarası kullanılarak elde edilir. Ardından paket yönlendirilir.
 • ARP adres çözümlemek istediği zaman tüm ağa bir ARP istek mesajı gönderir ve bu IP adresini gören yada bu IP adresine giden yol üzerinde bulunan makine bu isteğe cevap verir ve kendi fiziksel adresini gönderir.
 • ARP isteğinde bulunan makine bu adresi alarak verileri bu makineye gönderir.

Netstat Komutu

 • TCP/IP bağlantılarını, gönderilen ve alınan paketlerin detaylarını görmek için kullanılır.

Nslookup Komutu

 • Bir adresin TCP/IP numarasını bulunmasını sağlar.

Nbstat Komutu

 • TCP/IP üzerinden NETBIOS bağlantılarının detaylarını görmeyi sağlar.
 • NETBIOS (Network Basic Input/Output System) : Farklı bilgisayarlardaki uygulamaların bir yerel alan ağı ile iletişim kurabilmelerini sağlayan program.

 

 


Yazar : admin

ALT AĞ MASKESİ Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Bağlantılar